Bijzondere tekens

Soms wil je bepaalde tekens op het scherm zetten, maar ziet de browser ze als HTML-code. Als je bijvoorbeeld het teken: ">" wilt moet je in je HTML-code het volgende tikken: "&lt".

Een tabel met de verschillende codes:

Code:

Geeft Teken:
&lt; <
&gt; >
&amp; &
&quot; "
&reg; ®
&copy; ©
&nbsp; SPATIE
&egrave; è
&eacute; é
&euml; ë
&iuml; ï
&agrave; à
&uuml; ü
&plusmn; ±
&deg; °
&frac12; ½
&frac14; ¼
&frac34; ¾
&laqou; «
&raquo; »