Tabellen

Zonder tabellen zou het bijna onmogelijk zijn om internet pagina's een van een redelijke layout te voorzien.
Op deze pagina wordt uitgelegt hoe u tabellen kunt maken.

Tabel definiƫren

Om een tabel te definiƫren, gebruikt u de code:

<TABLE>
.
(gegevens)
.
</TABLE>

Tussen de begin- en eindcode worden de gegevens voor de tabel ingevuld, zoals een tabel-bijschrift en de inhoud van de cellen. (zie onderstaande paragrafen).
Aan de code <TABLE> kunt u een aantal opties meegeven:

Optie

Omschrijving

BORDER=x Hiermee kunt u de dikte van het kader van de tabel instellen. BORDER=0 geeft geen kader, BORDER=1 geeft een kader met dikte 1 enzovoort.
COLS=x Hiermee kunt u het aantal kolommen instellen dat de tabel heeft. De browser kan dan sneller de vorm van de tabel bepalen.
WIDTH=x(%) Hiermee stelt u de maximale breedte in van de tabel. Dit kan absoluut (in pixels) en relatief (tov het venster).
CELLPADDING=x Stelt de witruimte (in pixels) in van de tekst in de cellen ten opzichte van de kader.
CELLSPACING=x Stelt de witruimte (in pixels) van het kader in.

Een bijschrift plaatsen

Optioneel kunt u de tabel een bijschrift geven. (bijvoorbeeld Tabel 1.13). U gebruikt hiervoor de code:

<CAPTION>Tabel 1.13</CAPTION>

Het beste kunt u de code direct onder de code <TABLE> typen. De code <CAPTION> heeft een aantal opties:

Optie

Omschrijving

ALIGN=TOP Het bijschrift wordt boven de tabel geplaatst.
ALIGN=BOTTOM Het bijschrift wordt onder de tabel geplaatst.
ALIGN=LEFT Het bijschrift wordt links van de tabel geplaatst.
ALIGN=RIGHT Het bijschrift wordt rechts van de tabel geplaatst.

De cellen invullen

Bij het invullen van de gegevens in de cellen gebruik je drie verschillende codes:

 1. Bij elk begin van een nieuwe rij typ je de code <TR>
 2. Bij een kopcel typ je de code <TH>
 3. Bij een gewone cel typ je <TD>

Aan de codes <TH> en <TD> kun je de onderstaande opties meegeven:

Optie Omschrijving
ALIGN=LEFT De inhoud van de cel wordt links uitgelijnd.(Standaard voor <TD>)
ALIGN=CENTER De inhoud van de cel wordt gecentreerd. (Standaard voor <TH>)
ALIGN=RIGHT De inhoud van de cel wordt rechts uitgelijnd.
VALIGN=TOP De inhoud van de cel wordt bovenin de cel geplaatst.
VALIGN=MIDDLE De inhoud van de cel wordt verticaal gecentreerd. (Standaard)
VALIGN=BOTTOM De inhoud van de cel wordt onderin de cel geplaats.
ROWSPAN=x Hiermee kun je opgeven hoeveel rijen de cel in beslag neemt.
COLSPAN=x Hiermee kun je opgeven hoeveel kolommen de cel in beslag neemt.

Een voorbeeldpagina:

<html>
<head>
<title>Tabel</title>
</head>
<body>
<table border="1" cols=2 width=80% cellpadding=5 cellspacing=5>
<CAPTION align=bottom>voorbeeldtabel</CAPTION>
 <tr>
  <th>header cel</th>
  <td rowspan=2>gewone cel over twee rijen</td>
 </tr>
 <tr>
  <!-- lege cel -->
  <td>&nbsp;</td>
  <!-- Hier staat de cel van de rij hierboven -->
 </tr>
 <tr>
  <!-- een cel over twee kolommen -->
  <td colspan="2" align=right>brede cel</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Klik hier om te zien hoe het voorbeeld er uit zal zien