Opsommingen

Genummerde opsomming

Voor en na de opsomming tik je <OL> en </OL> en voor elke opsomming tik je <LI>. De code <LI> wordt door de browser vervangen door een cijfer, een letter op een romeinse cijfer, afhankelijk van het gekozen type.
Mogelijke types zijn:

geen type

cijfers

type=A

hoofdletters

type=a

kleine letters

type=I

Romeinse cijfers in hoofdletters

type=i

Romeinse cijfers in kleine letters

U kunt ook insteller met welke waarde u wilt beginnen met de optie START=x, waarbij u voor x een cijfer invult.

Een voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Genummerde opsomming</title>
<body>
Volg de volgende stappen:<br>
<OL type=A>
<LI>stap 1
<LI>stap 2
<LI>stap 3
</OL>
En tot slot
<OL type=A START=4>
<LI>stap 4
</OL>
</body>
</html>

Klik hier om te zien hoe het voorbeeld er uit zal zien.


Ongenummerde opsomming

Een andere manier van een opsomming is de ongenummerde opsomming, in plaats van getallen of letters staan er symbolen voor de opsommingen.
Dit werk met <UL> en </UL> in plaats van <OL> en </OL>.
De types hierbij zijn:

type=disc balletje
type=circle cirkeltje
type=square vierkantje

Je kan ook opsomming van meerde niveaus maken zoals in dit voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Ongenummerde opsomming</title>
</head>
<body>
<h2>Inhoudsopgave</h2>
<UL type=circle>
<LI>Hoofdstuk 1
<LI>Hoofdstuk 2
        <UL type=disc>
        <LI>paragraaf 1
        <LI>paragraaf 2
        </UL>
<LI>Hoofdstuk 3
</UL>
</body>
</html>

Klik hier om te zien hoe het voorbeeld er uit zal zien.


Definitielijst

Een definitielijst is een lijst van termen met de uitleg hiervan. (net als in een woordenboek). Een voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Definitielijst</title>
</head>
<body>
<DL>
<DT>Term1.
<DD>Uitleg1.
<DT>Term2.
<DD>Uitleg2.
</DL>
</body>
</html>
Klik hier om te zien hoe het voorbeeld er uit zal zien.

Inspringen

Er is ook een mogelijkheid om een alinea iets eenvoudiger te laten inspringen met <blockquote> en </blockquote>. Een voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Inspringen</title>
</head>
<body>
<p>Dit is niet ingesprongen.</p>
<p><blockquote>Dit is<br>wel ingespongen</p></blockquote>
</body>
</html>
Klik hier om te zien hoe het voorbeeld er uit zal zien.