Horizontale scheidingslijnen

Om een document beter leesbaar te maken en een mooi uiterlijk te geven, kunt u er horizontale scheidingslijnen aan toevoegen. De code hiervoor is <HR>.
Mogelijke opties hierop zijn:

SIZE=x Om de dikte van de lijn in te stellen. Standaard SIZE=1
WIDTH=x% Om de breedte van de lijn in te stellen. Standaard WIDTH=100%
ALIGN=CENTER Centreerd de lijn (standaard)
ALIGN=LEFT Lijnt de lijn links uit
ALIGN=RIGHT Lijnt de lijn rechts uit
NOSHADE Geeft een lijn zonder schaduw

Een voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Horizontale scheidingslijnen</title>
</head>
<body>
<H2>Een aantal lijnen</h2>
<HR>
<HR SIZE=8>
<HR WIDTH=50% ALIGN=LEFT>
<HR WIDTH=50% ALIGN=CENTER>
<HR WIDTH=50%>
<HR WIDTH=50% ALIGN=RIGHT>
</body>
</html>

Klik hier om te zien hoe het voorbeeld er uit zal zien.