Geluid

Er zijn verschillende manieren om geluid aan je pagina toe te voegen.
Ik zal er hier twee bespreken.


De eerste manier

De eerste manier is door een link te maken naar het geluidsbestand.

<a href="geluidsbestand">Geluid</a>

Een voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Geluid - voorbeeld1</title>
</head>
<body>
<p>
Verwijzing met tekst:
<a href="geluidje.wav">Geluid</a>
</p>
<p>
Verwijzing met plaatjes:
<a href="geluidje.wav"><img src="images/geluid.jpg" alt="geluidje"></a>
</p>
</body>
</html>

Klik hier om voorbeeld 1 te zien.


De te manier

Een te manier om geluid in uw pagina te zetten is met de code:

<embed src="geluidsbestand">

Aan de code <embed> kun je een aantal opties meegeven:

Optie

Omschrijving

AUTOSTART=x Met x=TRUE begint het afspelen van het geluid direct na het inladen van het geluidsbestand. Met x=FALSE (standaard) wordt en met afspelen gewacht tot dat de gebruiker een opdracht geeft.
LOOP=x Met x=TRUE blijft het geluid zich herhalen. Met x-FALSE (standaard) speelt het bestand één keer. Ook kun je hier een getal opgeven voor het aantal keer dat het geuid moet spelen (LOOP=3 voor 3 keer spelen)
STARTIME=x Het afspelen begint minuten:seconden na het binnenhalen van het bestand, bijvoorbeeld: STARTIME=00:15
ENDTIME=x Het afspelen eindigt minuten:seconden na het binnenhalen van het bestand.
VOLUME=x Bepaalt het volume van het geluid. 0=zachtst, 100=hardst
WIDTH=x Hiermee kun je (in pixels) opgeven hoe breed het afspeelvenster moet zijn.
HEIGTH=x Hiermee kun je (in pixels) opgeven hoe hoog het afspeelvenster moet zijn.
ALIGN=x Werkt hetzelfde als bij <IMG>

CONTROLS=x

Zo bepaald u wat voor soort afspeelvenster u wilt. CONSOLE voor normaal of SMALLCONSOLE voor een klein afspeelvenster.

HIDDEN=TRUE

Met deze optie wordt het afspeelvenster verborgen. Handig voor achtergrondmuziek

Een voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Geluid - voorbeeld2</title>
</head>
<body>
<p><embed src="geluidje.wav" AUTOSTART="TRUE" width="128" height="128"></p>
</body>
</html>

Klik hier om voorbeeld2 te zien.